Örgütte Etik Yönetimini Üstlenecek Temel Birim:

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Etik değerlere uygun işgören seçimi asıl ana kuralımızdır. Çalışanların etik konularda eğitilmesi ve şirketin süregelen imajının bir parçası olacağı bilincine vardırılması hem şirketi hem de çalışanı mutlu kılacak düşüncesi benimsenmektedir. Etiğe uygun davranılıp davranılmadığının denetlenmesi gösterilen çabanın meyvelerini toplayıp toplayamama analizini yapmamıza yarayacaktır. Etik davranışların sonucunda işgörenlerin ödüllendirilmesi ile Bigabe Groub’a dahil olan çalışanların motivasyonlarını arttıracağı düşüncesi benimsenmektedir. Etik dışı kabul edilen uygulamaların çalışanlara anlatılması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması ile kimin ne görevi var ise  verilen görev hakkını vererek nasıl yapılmalı konusunda aydınlatmak içindir. Doğrular ve yanlışlar konusunda istişare edilerek gidişata yol haritaları çizilmesi ile Bigabe Group’un bir adım daha öteye gitmesini sağlanması amaçlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen maddeler doğrultusunda şirketimizin disiplini ve çalışanları huzur içinde çalışması sağlanmaktadır. Çalışanlarımız örgüte olan bağlılığı gibi şirkete de bağlanıp, aidiyet duygusu hissetmekteler. İnsan Kaynakları  şirketimizin göz bebeği değerindedir. Çünkü yapılan iş analizi, insan planlaması, insan temin ve seçimi (kadrolama), eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer geliştirme, ücretleme (ödüllendirme), iş güvenliği ve işgören sağlığı, bireysel ve toplu İş Hukuku uygulanması vs birçok görevi üstlenmekteler.

 

Bigabe Group’ta özenle üzerinde durulan yeni aday seçim sürecimiz : 

 

İşe Alım Stratejimiz

 

İşe alım stratejisinin, şirketlerin başarısındaki önemine inanan Bigabe Group’ta öncelikle iş gerekleri olan aday havuzu oluşturulur.
Aday havuzuna etik değerlere bağlı adaylar kabul edilir ve oluşan havuz bu açıdan değerlendirilir. Yöneticilerin keyfi istekleri doğrultusunda değil, iş gerekleri doğrultusunda iş ilanları oluşturulur. İnsan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özellikler ve şirket ihtiyaçlarına göre işe alım yapılmaktadır. Bigabe Group Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve yeniliklere açık olan bireyleri şirketlerimiz bünyesine katmaktadır. 

 

Ücretlendirme, Yan Haklar ve Tazminat Uygulamalarımız


Yetkinlik bazlı görüşmeler sonucunda belirlenen adaylar kişilik envanteri çalışmalarıyla da değerlendirilmekte olup görüşmeler sonuncunda göreve uygun olan en doğru aday belirlenir. Aday arayışlarımızda kurumsal olarak çeşitli firmalarla çalışılmaktadır.

Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler çerçevesinde, “eşit işe eşit ücret” prensibinin benimsendiği Bigabe Group ücret politikasında ücret kademeleri, piyasa eğilimlerine ve performansa bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Yıllık ücret artışı,  İnsan Kaynakları’nın ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve oranlarda belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlara unvanları doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

 

Eğitim ve Staj Uygulamalarımız


Bigabe Group, belirlemiş olduğu vizyonunu hayata geçirmek amacıyla, çalışanlarına potansiyellerini en iyi biçimde gerçekleştirebilmeleri konusunda destek olmaktadır. Bu doğrultuda, İnsan Kaynakları çalışanların geliştirmesi gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını saptayarak yıl içinde çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler organize etmektedir. Aynı şekilde çalışanların kişisel eğitim talepleri de bu açıdan değerlendirilerek, uygun bulunduğu hallerde şirket bünyesinde veya dışardan eğitim almaları sağlanmaktadır. 

Eğitim programında kişisel gelişim, teknik, yönetim becerileri geliştirme, hukuk, finans ve dijital medya başlıkları gibi birçok konu yer almaktadır. Bunun yanında kurumlara özel tasarlanan çözümler de diğer grup şirketlerinin eğitim programlarını zenginleştirmektedir.

Bigabe Group, gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasında stajların büyük önem taşıdığı inancıyla, grup şirketlerinde lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlamaktadır. Grup şirketlerinde yapılan stajlarda gençler, çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini tanımakta ve bu süreçlere destek olmaktadır.

Bigabe Group’ta genel hatlarıyla İK Yönetimini aşağıdaki başlıklarla ele almaktayız.

-İşe alma ve personel seçme : Cv değerlendirmelerimiz ve mükalatlarımız…

-Takım çalışması : Verimli bir çalışma için grup katılımları…

-Profesyonel gelişim ve eğitim

-Yazılı politikalar ve dokümantasyon

-Çapraz fonksiyonel eğitim

-Performans değerleme ve ödüllendirme

-Geribildirim (feedback)

-Ücret

-Kariyer