İNSAN KAYNAKARI İLKELERİMİZ NEDEN VAR?

 

Bir işletmede insan kaynaklarının yönetiminin etkili olması, insan kaynakları açısından önemli olan ilkelere uyulması ile gerçekleşebilir. İlkeler yöneticilere daha keskin kararlar vermede yardımcı olurken, bu ilkelere göre alınmış kararlar; daha tutarlı, yararlı olup zaman kaybını önlemekte ve bilgilerin nesilden nesile aktarılmasında yardımcı olmaktadır. Bu ilkelere uyulması, aynı zamanda Bigabe Group çalışanlarının verimli olması açısından da çok önemlidir.

 

Tarafsızlık İlkesi 

 

    Bigabe Group’un çalışanları kariyer basamaklarını tırmandıkları süreçte  siyasal amaçlı atamalardan sakınmayı ifade etmektedir. Diğer taraftan yansızlık, yönetimin astlara karşı tutumu olarak da değerlendirilmektedir. Örgütlerde yönetimler, çalışanları arasında bir vatandaş olarak sahip oldukları düşünceler veya kullandıkları oy nedeniyle taraf tutmamalıdırlar.

     

 

Eşitlik İlkesi

 

Bigabe Group ekine gerek işe girişte gerekse yükselmede, dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce vb. nedenlerle ayrımcılık yapılmaması ve hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması olarak ifade edilebilir. 

    

 

 

 

Yeterlilik İlkesi

 

Bigabe Group’ta her görev için en yetenekli elemanın seçilmesi olarak ifade edilebilir. Bu ilkeyi yerine getirebilmek için herkesin katılabileceği sınavlar düzenlenir, ilgilenen herkesin bu sınavlara başvuruda bulunabilmesi sağlanır. Bu ilkenin olma sebebi Bigabe Group’ta etkin ve verimli bir personel sisteminin kurulmasına olanak sağlamasıdır.

 

 

 

 

Kariyer İlkesi

 

Bigabe Group’ta İnsan kaynakları departmanının görevi sadece gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri işe almakla sınırlı değildir. Aynı zamanda bu kişileri örgütte tutabilmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek içinse çalışanlara uygun çalışma ve yükselme olanakları sağlamalıdır. Bigabe Group yetenekli kişilere örgütte kariyer yapma fırsatı tanıdığından onları örgütte sürekli tutabiliyor ve etkinliği arttırabiliyor. Çalışanlar için de bu ilke fırsata dönüşebiliyor.

     

 

 

 

Güvence İlkesi

 

Bigabe Group’ta  uygulanan güvence ilkesi iki anlam taşımaktadır. Birincisi iş güvencesi ikincisi makam güvencesi olarak belirtilebilir. İş güvencesi, kişinin haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmamasını ifade ederken, makam güvencesi ise kişinin yükseldiği makamdaki görevini koruyabilmesini ifade etmektedir. Bigabe Group’un çalışanlarının şirkete güven duymaları bizim ilk şartımızdır. Çünkü yaptığımız iş güven temelleri üzerine kurulmuştur.

 

 

 

 

Adil ve Yeterli Ücret İlkesi

 

Bigabe Group’ta ücretlendirme yönetimi yoğun çalışmalarla yürütülüyor. Hali hazırda her çalışan ister ki ücretin adil dağıtılsın verilen emek gösterilen çabaya göre bir ücret dağılımının olmasını.

 

 

 

 

Disiplin İlkesi

 

Bigabe Group’ta disiplin çalışanları sıkmayıp dahili düzenin korunması ile ilgilidir. Yönetimden başlayıp en alt departmana kadar disiplin çerçevesinde işlerimiz yürütülmektedir.

 

 

 

 

Yönetimi Geliştirme İlkesi

 

Yeni çağa ayak uydurabilen ve güncel piyasayı yakınen takip eden Bigabe Group gelişmeyi ve bünyesindeki de geliştirmeyi prensip edinmiştir.

 

 

 

 

Bigabe Group