İK FELSEFEMİZ

 

Bigabe Group, her alanda ‘önce insan’ mottosuyla hareket eden, en önemli kaynağı insan olarak gören, çalışanlarına değer veren, onların iş ortamında kendilerini güvende hissetmesini sağlayan, oryantasyon ve işyeri eğitimini önemseyen, bireysel gelişim ve takım çalışmasını teşvik eden, uzun soluklu ve kalıcı kadrolar kurma hedefinde olan ve daima kişisel yetenekleri geliştirmek için yol gösterici olarak hareket eden bir kurumdur. Genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Bigabe Group’ta çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarıları ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Kurum kültürümüzün, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde etkisi büyük oluyor. Farklı dil, din, ırktan insanlarla bir arada bulunup farlılıkları hoş görüp şirketimize özgünlük kazandırıyoruz.

 

Farklılıkları Nasıl Yönetiyoruz?

 

Her özgür bireyin birbirinden farklı olduğunu kabul ederek, ortak olan değerleri ön plana çıkararak, herkes için eşit düzeyde uygulanacak kurallar geliştirirerek, hukuk yoluyla örgütsel adaleti sağlayarak, hoşgörülü yaklaşım ve iletişim farklılıklarını yöneterek, doğru iletişim kanalları kurarak, ortak bir amaç oluşturup bireyleri bu amaca ulaşılabileceğine inandırarak Bigabe Group’un özgünlüğünü ortaya çıkarıyoruz.